grzech pierworodny


grzech pierworodny
grzech pierworodny {{/stl_13}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w religii chrześcijańskiej: grzech, który popełnili Adam i Ewa w raju, obciążający dziedzicznie wszystkich ludzi; zmywany przez sakrament chrztu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zmyć grzech pierworodny. Zmaza grzechu pierworodnego. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dawna wina, która ciąży na kimś, na czymś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Uważali komunistyczny rodowód tej partii za jej grzech pierworodny. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • pierworodny — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, pierworodnyni {{/stl 8}}{{stl 7}} o człowieku lub zwierzęciu: pierwszy z potomstwa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Syn pierworodny. Córka pierworodna. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}pierworodny II… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pierworodny — Grzech pierworodny zob. grzech 1 …   Słownik frazeologiczny

  • grzech — 1. Grzech pierworodny «przyczyna leżąca u podstaw zjawisk negatywnych»: (...) trzeba było wszystkich moich nieszczęść, by odkupić pierworodny grzech drobnomieszczańskiego pochodzenia, jak też i podłą chęć kariery i dorabiania się za wszelką cenę …   Słownik frazeologiczny

  • pierworodny — pierworodnyni 1. «o dziecku: urodzony najwcześniej, pierwszy u rodziców, najstarszy z rodzeństwa» Pierworodny syn. Pierworodna córka. 2. daw. «wrodzony, przyrodzony» dziś żywe tylko w terminologii religijnej: Grzech pierworodny «grzech Adama i… …   Słownik języka polskiego

  • grzech — m III, D. u; lm M. y 1. «w doktrynach religijnych: złamanie zakazu zagrożone sankcjami nadnaturalnymi (np. karą pośmiertną), wymagające oczyszczenia za pomocą ustalonych przez religię praktyk» Ciężki, powszedni grzech. Pokuta za grzechy. Dopuścić …   Słownik języka polskiego